BAUHAUS Case - Precis Digital

BAUHAUS


ROPO - Research Online, Purchase Offline

Analysis of how search marketing affects sales in offline stores

Bakgrund:

Precis Digital har sedan 2013 hjälpt BAUHAUS att driva försäljning i sin webshop genom sökannonsering i Google AdWords. Med anledning av en nästintill rikstäckande närvaro av varuhus, är det rimligt att anta att sökannonseringen också ger upphov till försäljning i butik (ROPO). Ett sådant användarbeteende skulle innebära att det totala värdet av AdWords underskattas och att kanalen därför systematiskt sub-optimeras. Genom att undersöka förekomsten av en ROPO-effekt skapar sig BAUHAUS en bättre förståelse av AdWords värde, vilket möjliggör effektivare budgetfördelningar och optimeringsinsatser som skapar bättre resultat och därigenom leder till konkurrensfördelar.

Genomförande och resultat:

ROPO-studien inkluderade åtta varugrupper och tolv (i alla väsentliga avseenden lika) varuhus, uppdelade i en testgrupp och en kontrollgrupp. I studien utökades sökannonseringen till användare i testgruppens geografiska områden, medan redan aktiv annonsering hölls konstant i kontrollgruppens motsvarande områden. Analysen av försäljningsdata visade efterföljande att testgruppen under perioden hade en signifikant ökning i antal betalande kunder inom de utvalda varugrupperna. Skillnaden är statistiskt säkerställd och en ROPO-effekt kunde därmed konstateras. Baserat på detta har Precis Digital rekommenderat utökade budgetar och justerat lönsamhetsmålen för Google AdWords.

Framgångsfaktorer:

  • Väldefinierade målsättningar som satte tydliga ramar för genomförande och uppföljning.
  • En noggrant designad studie som isolerade för slumpmässiga faktorer och gav övertygande resultat.
  • En generös annonseringsbudget som möjliggjorde snabb insamling av data.

Kontakta oss

Tack!

Vi hör av oss snarast.

Message Not Delivered

There was a problem sending your message. Please Try again later.