Tradera Premium Case - Precis Digital

Tradera


Ökad analysförmåga med hjälp av Google Analytics Premium

Ökad analysförmåga med hjälp av Google Analytics Premium

Bakgrund

Tradera är Nordens största marknadsplats med miljontals besökare varje månad. Här kan du köpa och sälja nästan allt mellan himmel och jord – antingen via auktion eller till fast pris.
Tradera har sedan 2012 anlitat Precis Digital för att organisera arbetet med spårning i Google Analytics genom Google Tag Manager, samt för att använda Google Analytics Premium och exportfunktionen till BigQuery för avancerad analys.

Resultat

  • Full överflyttning till tagghantering genom Google Tag Manager har möjliggjort snabb publicering av taggar, både för marknadsavdelningen och produktutveckling. Idag hanteras alla taggar centralt och tiden för lansering av en ny tagg har kortats ner ordentligt, vilket har lett till en ökad effektivitet och säkerhet inom Traderas organisation.
  • Genom att implementera mätning av User-ID i Google Analytics kan Tradera analysera beteenden över olika enheter, vilket har möjliggjort rikare analyser av kunders interaktion med Tradera och dess plattformar. Det har resulterat i ökade förståelser över hur olika enheter används vid olika tidpunkter på dagen, hur de stödjer varandra i köpprocessen samt kartläggning av kundgrupper som inte använder mobil- respektive desktopsiten. Insikterna har sedan aktiverats med anpassning av marknadsföringsstrategi och kommunikation.
  • För att ytterligare öka analysmöjligheterna har vi implementerat en exportfunktion av rådata till BigQuery. Funktionaliteten har bidragit till ökad produktivitet inom analys utifrån enklare integration med övriga datasystem. En viktig del i detta har varit integration mot organisationens BI-system som har möjliggjort sammankoppling av affärsdata med marknadsföringsaktiviteter.

Framgångsfaktorer

  • Integrationen av tagghanteringssystemet Google Tag Manager har ökat flexibiliteten och bidragit till organisationens mål i att bli mer agila i arbetet med webbanalys.
  • En tidig implementation av User-ID har varit en stor framgångsfaktor i att kunna analysera det förändrade användarbeteendet med interaktioner över olika enheter och mer komplexa köpprocesser.
  • Målet att nå en ökad produktivitet inom webbanalysarbetet har varit starkt beroende av integrationsarbetet med Google Analytics-data och övriga affärssystem. Det har gett en rikare bild över helheten och dessutom möjliggjort mer friktionsfria analysprocesser.

Robin Ahrnell, Online Marketing Manager, Tradera

I slutet på 2012 förstod vi att vi behövde hjälp att implementera en korrekt spårning på Tradera. Precis Digital har den rätta inställningen och den tekniska expertisen för att hjälpa våra utvecklare att implementera Google Analytics. Detta genomfördes snabbt i vår komplexa produkt.

Kontakta oss

Tack!

Vi hör av oss snarast.

Message Not Delivered

There was a problem sending your message. Please Try again later.