Klarna Case Google AdWords - Precis Digital

Klarna


Google AdWords

EN FRAMGÅNGSSAGA

BAKGRUND

Klarna erbjuder smarta betalningslösningar för e-handlare och har målet att bli det sätt som världen helst handlar på. Företaget är idag ett av Europas snabbast växande, med drygt 25 miljoner slutkonsumenter och 45 000 handlare som använder dess produkter. Klarna Group har över 1000 anställda och är verksam i 14 länder. Klarna anlitade Precis Digital för att ta ett helhetsgrepp om sökannonseringen på samtliga marknader, vilken fram till dess inte hade gett önskvärda resultat.

RESULTAT

Under de första 10 månaderna har Precis Digital ökat det genomsnittliga antalet leads per månad från AdWords med 500% och samtidigt sänkt kostnaden per lead med 80%. Effektiviseringen spänner över samtliga marknader, och för de två största – Sverige och Tyskland – har ökningen i antalet leads varit 325% respektive 1500% och kostnadsminskningen 73% respektive 93%.

FRAMGÅNGSFAKTORER

  • Vi gjorde en fullständig omstrukturering och bröt bl.a. ut alla marknader till egna AdWords-konton, med en efterföljande uppbyggnad baserad på analys av sökbeteenden för varje enskild marknad. Omstruktureringen har förenklat datainsamling och analys samt möjliggjort ett mer stringent och fokuserat optimeringsarbete.
  • En viktig faktor i arbetet har varit kontinuerliga A/B-tester av landningssidor, annonser, sökord och nya funktionaliteter från Google. Det har medfört signifikanta förbättringar: Under perioden har CTR ökat med 86 procent, vilket, tillsammans med förbättrade annonstexter och landningssidor, har förbättrat kvalitetsresultatet och därmed sänkt klickkostnaderna med 33 procent, trots bibehållen genomsnittlig annonsposition. Detta har i sin tur ökat lönsamheten i annonseringen.
+500%
LEADS
-80%
KOSTNAD PER LEAD

HELEN VON BAHR - Senior Manager Digital Channels

Vårt samarbete har fungerat mycket bra, de är kommunikativa, lyhörda och kompetenta. Det är inte bara en massa snack, de gör det på riktigt.

Kontakta oss

Tack!

Vi hör av oss snarast.

Message Not Delivered

There was a problem sending your message. Please Try again later.