Teknologi - Precis Digital

INNOVATION


För att vara med och forma morgondagens digitala marknadsföring investerar vi tungt i egen teknologi. Här kan du läsa mer om våra verktyg och några av våra anställdas patent inom området.

BUDOPTIMERING

Genom statistiska modeller kan vi utvärdera olika kanalers förväntade prestation vid varje given tidpunkt, samtidigt som vi kontrollerar för relevanta dimensioner som tid, enhet, geografi, etc. Detta gör det möjligt för oss att skapa optimal portföljoptimering, där det sannolika värdet av varje betald interaktion kan beräknas – redan innan den sker.

ANALYSVERKTYG

Vi har utvecklat en portfölj av analysverktyg inriktade mot marknadsföring. Analysverktygen är fokuserade på komplexa problem som är återkommande för flertalet annonsörer, exempelvis: research online purchase offline, marketing mix media modeling, cross-device analys och customer lifetime value.

DATA-DRIVEN ATTRIBUTION

Vi har utvecklat egen mjukvara för data-driven attribution. Algoritmen har sin utgångspunkt i spelteori och beräknar den teoretiska attributionen för varje marknadsföringskanal, oberoende av vilket mätverktyg som används.

KEYWORD MINING

Med hjälp av egenutvecklad innovativ teknologi genomför vi djupgående analyser av söktermer i relation till våra kunders annonsering. Resultatet blir kontinuerliga förbättringar i form av inriktningsmetoder och bud för existerande sökord, samt expansion av kampanjer med nya söktermer.

PATENT

Två av våra partners innehar internationella patent relaterade till digital marknadsföring. Läs mer här:

SYSTEMS AND METHODS FOR ASSOCIATING DATA WITH ADVERTISEMENTS: Lösning för att bestämma användares intressen baserat på interaktionsdata från sociala medier.

GATHERING AND ORGANIZING CONTENT DISTRIBUTED VIA SOCIAL MEDIA: System för insamling och strukturering av innehållsdata på sociala medier för en ökad relevans inom annonsering.

ANNONSOPTIMERING

Utöver vanliga A/B-test använder vi oss av algoritmer som optimerar och utvärderar annonser parallellt. Detta innebär att vi inte bara testarannonser kontinuerligt, utan även visar de mest högpresterande versionerna så ofta som möjligt under en bestämd testperiod.

Arbeta med de främsta

Vårt team av projektledare, statistiker och utvecklare bildar en unik konstellation med den expertis som krävs för att genomföra verkligt datadriven marknadsföring.


Kontakta oss

Tack!

Vi hör av oss snarast.

Message Not Delivered

There was a problem sending your message. Please Try again later.